ไทย | eng

   
       
   
   
   
   
   
   
   

เริ่มปฏิบัติการวันนี้ ถ้าอยากมีฟันสวย ทำไมต้องเสียวฟัน
   
         
   
   
   
 

   
   
     คงจะไม่มีใครที่ไม่เคยเสียวฟันนะครับ เวลากินไอศกรีม ดื่มน้ำเย็นๆ หรือกินของร้อนๆ
บางทีก็รู้สึกเสียวฟันจี๊ด ขึ้นสมองเลย ฟันของเราประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เคลือบฟัน ( Enamel )
เป็นผิวด้านนอกสุดของฟัน ชั้นถัดไปก็คือ เนื้อฟัน ( Dentin ) และข้างในสุดของฟัน จะเป็นโพรง
ซึ่งมีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่ เรียกว่า โพรงประสาทฟัน ( Pulp ) เนื้อฟัน ถ้าส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะมีท่อเล็กๆ มากมาย เหมือนกับหลอดดูดน้ำ ในท่อ
เนื้อฟัน ( Dentinal tubules ) นี้จะพบว่ามีของเหลวอยู่ภายใน ปลายท่อข้างนึงจะอยู่ด้านนอกติด
กับเคลือบฟัน ส่วนปลายท่อด้านในจะอยู่ติดกับโพรงประสาทฟัน เวลาเราทานของเย็นๆ ของร้อน
หรือมีแรงกด ของเหลวในท่อเนื้อฟัน จะมีการเปลี่ยนแปลง ส่งแรงดันไปที่ปลายประสาทในโพรง
ฟัน แล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง เพื่อบอกว่า มีอาการเสียวฟัน

กลไกของการรับความรู้สึกฟัน ก็เป็นขบวนการป้องกันตัวเองของฟันอย่างหนึ่ง เมื่อมีอันตราย
กับฟัน เช่น กัดฟันแรงเกินไป สมองจะได้รับรู้ว่า ควรหยุดกัดฟันได้แล้ว เพราะไม่ยังงั้นฟันก็คงจะ
แตกหักเสียหาย และ ถ้าฟันเราไม่มีความรู้สึก ก็คงจะทานอาหารไม่อร่อย เพราะไม่รู้สึกว่า เคี้ยว
ละเอียดหรือเปล่า เศษอาหารติดฟันก็ไม่รู้สึก
 
     แต่ถ้าเรามีความเสียวฟันมากจนทนไม่ไหว หรือรู้สึกปวดฟัน เวลาทานขนมหวาน ทานของ
เย็นๆ หรือ เสียวฟันขณะแปรงฟัน ซึ่งอาจจะเกิดจากฟันผุ หรือ ฟันสึกกร่อนจนถึงชั้นเนื้อฟัน ก็ควร
จะต้องมาพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจดูอย่างละเอียดนะครับ