ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
   การขูดหินปูน
   
     
  

   
       
        ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน รวมทั้งการขูดหินปูน ทุก 6 เดือน การมารับการตรวจ
   آҾช่องปากเป็นประจำจะทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก และ การรักษาจะไม่ยาก
   Ѻ͹ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

   ค่ารักษา : การขูดหินปูน 800 - 1600 บาทต่อหนึ่งครั้ง ขึ้นกับสภาพช่องปาก
   ระยะเวลาในการรักษา : 1 - 2 ครั้ง ขึ้นกับสภาพช่องปาก