ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
      การอุดฟัน
   
     

   
       
 
เมื่อฟันผุ ทันตแพทย์จะทำการกรอฟัน และ อุดฟัน โดยสามารถอุดได้ทั้งวัสดุอุดสีเงินอะมัลกัม (Amalgam) หรือวัสดุอุดสีเหมือนฟัน ( Composite resin )

ในบริเวณฟันหน้า หรือ ในกรณีที่ต้องการความสวยงาม ทันตแพทย์จะแนะนำให้อุดฟันด้วยวัสดุอุดสี
͹ฟัน ส่วนวัสดุสีเงิน ใชในฟันกรามที่ต้องการความแข็งแรงในการบดเคี้ยวอาหาร

ค่ารักษา :
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 800 - 1700 บาทต่อหนึ่งซี่
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินอะมัลกัม 800 - 1700 บาทต่อหนึ่งซี่

ระยะเวลาในการรักษา :
ขึ้นกับจำนวนฟันผุ