ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
      การฟอกสีฟัน
   
     

   
       
     มี  2  แบบ  คือ

ทำที่คลินิกโดยทันตแพทย์

ทันตแพทย์จะทาเจลฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง บนผิวฟันด้านหน้า และ กระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสง
ระยะเวลาการรักษา 1 ชั่วโมง หลังการรักษาผู้ป่วยจะมีปันที่ขาวใสขึ้น ( ผลการรักษาขึ้นกับสภาพ และ นิสัย
การดูแลฟันของผู้ป่วยแต่ละคน ) อาจพบว่ามีการเสียวฟันชั่วคราวหลังฟอกสีฟันประมาณ 1 วัน

ทำที่บ้านด้วยตนเอง

   
       

   
       
 
อุปกรณ์ฟอกสีฟันที่บ้าน ประกอบด้วย ถาดฟอกสีฟัน 1 คู่ สำหรับฟันบนและล่าง พร้อมเจลฟอกสีฟัน 1 ชุด
ทำได้ง่ายด้วยตนเอง โดยบีบเจลฟอกสีฟันใส่ถาดฟอกสีฟัน แล้วครอบลงไปบนฟันบน และ ฟันล่าง เป็นเวลา
1 - 6 ชั่วโมง หรือ ใส่ถาดฟอกสีฟันทิ้งไว้ขณะนอนหลับ ควรทำทุกวัน ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์

ค่ารักษา :
4900 บาท สำหรับการฟอกสีฟันที่คลีนิก
4000 บาท สำหรับการฟอกสีฟันที่บ้าน

ระยะเวลาในการรักษา :
1 ชั่วโมง สำหรับการฟอกสีฟันที่คลีนิก
1 - 2 สัปดาห์ สำหรับการฟอกสีฟันที่บ้าน