ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
   การจัดฟัน
   
     

   
       
         ผู้ป่วยควรได้รับการจัดฟัน ในกรณีฟันที่มีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ฟันซ้อน ฟันเก ฟันล่างคร่อมฟันบน
ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการทำความสะอาด เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด และ ยังมีผลต่อบุคลิกภาพ และ ความสวยงาม
เมื่อติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว ผู้ป่วยควรมาพบทันตแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดี และ การรักษา
จะได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว ทันตแพทย์จะให้ผู้ป่วยใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainers ) ซึ่งสามารถ
ถอดใส่ได้ด้วยตัวเอง เพื่อรักษาตำแหน่งของฟันที่จัดเสร็จเรียบร้อยให้ คงสภาพเดิมตลอดไป ระยะเวลาในการใส่
เครื่องมือขึ้นกับสภาพฟันของผู้ป่วยแต่ละคน

ค่ารักษา :
เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น 39000 - 45000 บาท
เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainers ) 2000 บาทต่อชิ
ͧͤҾѹ ( Retainers ) 2500 ҷͪ Ѻ·Ѵѹҹ *

ระยะเวลาในการรักษา :
ประมาณ 2 ปี โดยมาพบทันตแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง