ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
   รักษารากฟัน
   
     

   
       
         ฟันที่มีการผุลึกมากจนถึงโพรงประสาทฟัน มักจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดมาก หรือ อาจมีตุ่มหนองที่
เหงือก การรักษารากฟันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด เพื่อกำจัดการติดเชื้อในรากฟัน ช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ฟันออกไปได้โดยไม่ต้องถอนฟันออก

ฟันที่ได้รับการรักษารากแล้ว มักจะเปราะ แตกง่าย จึงควรรักษาต่อด้วยการทำเดือยฟัน และ ครอบฟัน
เพื่อลดการแตกหักของฟันเหล่านี้

ค่ารักษา : 4000 - 8000 บาท
ระยะเวลาในการรักษา : 3 - 4 ครั้ง