ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
   ฟันปลอม
   
   
 
 
 
 
   
 

วิเนียร์

    
   
       
         วเนียร์ คือ เคลือบผิวฟันเที่ยม หรือ ฉาบฟัน เป็นการเปลี่ยนผิวหน้าของฟันด้วยวัสดุทางทันตกรรม ทำ
จากวัสดุหลายชนิด เช่น ทำจากวัสดุอุดสีเหมือนฟัน หรือ ทำจากเซรามิกจะใช้รักษาในกรณีที่ผุ้ป่วยมีฟันสีดำ
จากฟันตาย หรือ จากยาปฏิชีวนะ หรือ เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟัน

ค่ารักษา : 7000 - 10000 บาทขึ้นกับชนิดของวัสดุ
ระยะเวลาในการรักษา : 1 - 3 ครั้ง

   
       
   ครอบฟัน
   
       

   
       
 
มี 3 ชนิด ได้แก่
ครอบฟันโลหะล้วน ( Full metal crown ) ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก ( Porcelain / Ceramic fused to metal
crown ) และ ครอบฟันเซรามิกล้วน ( All ceramic crown ) จะทำในกรณีที่ ฟันแตกหักใหญ่เกินกว่าจะอุดได้
ฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน หรือ ตกแต่งฟันที่มีรูปร่างผิดปกติให้สวยงาม

ค่ารักษา : 8000 - 15000 บาทขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้
ระยะเวลาในการรักษา : 2 - 3 ครั้ง

   
       
   สะพานฟัน
   
       
 
   
       
 
ในกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันไป แต่ยังมีฟันด้านหน้า และ ด้านหลังอยู่ เราสามารถใส่ฟันปลอมทดแทนได้
โดยการกรอฟันเพื่อทำครอบฟันหลักทั้งด้านหน้าและด้านหลังเชื่อมต่อกับส่วนกลางที่ทำเป็นซี่ฟันปลอมเท่ากับ
จำนวนฟันที่สูญเสียไป เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟัน 1 - 2 ซี่ สะพานฟันจะติดแน่นบนตัวฟัน โดยผุ้ป่วยไม่รู้สึก
รำคาญ

ค่ารักษา : ขึ้นกับจำนวนครอบฟัน
ระยะเวลาในการรักษา : 2 - 3 ครั้ง

   
       
   ฟันปลอมแบบถอดได้
   
       
   
       
 
มี 2 แบบ คือ ฟันปลอมถอดได้แบบอะคริลิก ( Acrylic ) และ แบบโครงโลหะ เหมาะสำหรับผุ้ป่วยที่สูญเสียฟัน
เป็นจำนวนมาก หรือ สูญเสียฟันทั้งหมดในช่องปาก ผู้ป่วยสามารถถอดใส่ฟันปลอมได้เอง

ค่ารักษา :
ฟันปลอมถอดได้แบบอะคริลิก เริ่มต้นที่ 2000 บาท 仫 500
ฟันปลอมถอดได้แบบโครงโลหะ เริ่มต้นที่ 7000 บาท 仫 500

ระยะเวลาในการรักษา : 2 - 5 ครั้ง