ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
      รากฟันเทียม
   
   
 
 
 
 

   
       
 
เป็นวัสดุรูปร่างคล้ายเดือย ทำมาจากโลหะผสมไททาเนียม ใช้ฝังลงในกระดูกเพื่อทดแทนรากฟัน มีส่วน
ของแกนที่ต่อขึ้นมาจากรากฟันเทียม ใช้ยึดกับครอบฟัน เพื่อทดแทนฟันที่สูญไป โดยที่ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียง
เหมือนกับการทำสะพานฟัน


ค่ารักษา : 49000 - 70000 บาท ต่อ 1 ซี่
ระยะเวลาในการรักษา : 3 - 6 เดือน ( ควรปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อทราบข้อมูลเป็นรายบุคคล )