ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     
ตรวจฟัน
ฟรี
ค่าชุดตรวจ ( ในกรณีที่ไม่ได้ทำการรักษา )
100
X-RAY
150
X-RAY Panoramic
500
X-RAY LAT-cephalogram
500
อุดฟันชั่วคราว
300
อุดฟัน ด้วยอมัลกัม
800 , 1100, 1400 , 1700
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
800 , 1100, 1400 , 1700
อุดปิดช่องฟันห่าง
2000 - 3000
อุดปิดผิวหน้าฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
3000
อุดฟัน - ใช้ด้ายแยกเหงือก
100
อุดฟัน - ฉีดยาชา
100