ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     
ถอนฟัน
800 - 1600
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย
1600 - 2500
ผ่าฟันคุดยาก (ตัดกระดูก)
2500 - 4000