ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     
ฟันหน้า
4000
ฟันกรามน้อย
5000 - 6000
ฟันกราม
7000 - 8000