ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก
2000 ซี่ต่อไปซี่ละ 500
ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ
7000 ซี่ต่อไปซี่ละ 500
ฟันปลอมทั้งปาก
20000 / บน-ล่าง
เดือยฟัน
3500 - 4000
ครอบฟัน โลหะธรรมดา
8000
ครอบฟัน โลหะผสมทอง
12000
ครอบฟัน โลหะทอง 80 %
15000
ครอบฟัน เซรามิคล้วน
12000 - 15000
วีเนียร์เซรามิค
7000 - 10000
เครื่องมือกันฟันสึก
2000 / ชิ้น