ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     
ถอนฟันน้ำนม
250 - 350
เคลือบฟลูออไรด์
400
เคลือบหลุมร่องฟัน
350
รักษารากฟันน้ำนม
1500
ครอบฟันสแตนเลส
1500