ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     
พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน
1000
จัดฟันแบบติดแน่น
39000 - 45000
รีเทนเนอร์ ( ผู้ป่วยจัดฟันที่ร้าน )
2000 / ชิ้น
รีเทนเนอร์ ( ผู้ป่วยไม่ได้จัดฟันที่ร้าน )
2500 / ชิ้น